دار الفتوا مصر:

اقدامات داعش بر خلاف احکام و اصول اسلام است

سیاسی

دار الفتوا مصر امروز در گزارشی اعلام کرد که اقدامات گروه تروریستی داعش بر خلاف احکام و اصول اسلام است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، دار الفتوا مصر در گزارشی اعلام کرد که اقدامات داعش به ویژه تعامل با زنان بر خلاف احکام اسلام و اصول آن است.

در این گزارش آمده است: اسلام به نیک رفتاری با اسرا صرفنظر از دین و ملیتشان تاکید دارد.

در ادامه گزارش گفته شده است: داعش مرتکب قتل می شود و به زنان توهین می کند و آنها را به بردگی می گیرد و برده داری را زنده کرد تا تمامی قوانین بین المللی را نقض کند.