پور محمدی در پاسخ به ایلنا:

انحلال شورای سیاست‌گذاری متوجه مشکل قانونی آن است

سیاست داخلی

اگر این همایش به آن دستاوردهایی که پیش‌بینی کرده ایم و به دنبال آن هستیم برسد و فضایی برای برگزاری آن ایجاد شود در سال آینده نیز برگزار خواهیم کرد.

وزیر دادگستری در خصوص برگزاری مجدد همایش مبارزه با فساد گفت: اگر این همایش به آن دستاوردهایی که پیش‌بینی کرده ایم و به دنبال آن هستیم برسد و فضایی برای برگزاری آن ایجاد شود در سال آینده نیز برگزار خواهیم کرد.

پورمحمدی در جمع خبرنگاران در همایش ملی مبارزه با فساد در پاسخ به این سوال که آیا در سال آینده این چنین همایشی و همین همایش برگزار خواهد شد، اظهار داشت: اگر این همایش به آن دستاوردهایی که پیش‌بینی کرده ایم و به دنبال آن هستیم برسد و فضایی برای برگزاری آن ایجاد شود.برگزاری آن در سال دیگر متصور خواهد بود.

وی افزود:چرا که این همایش را کاربردی و نقادانه می دانیم و فکر می کنیم که ارائه راهکارهای مناسب در این همایش مثمرثمر خواهد بود. به طوری که دغدغه‌های مقام معظم رهبری در این راه را کاملا به جا و جدی می‌دانیم.

وی در خصوص انحلال شورای سیاست گذاری دستگاه های دولتی به خبرنگار ایلنا، گفت: مشکل قانونی توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام متوجه شورای سیاست‌گذاری دستگاه‌های دولتی کرده است که امیدواریم حل شود اما این مشکل فعلا به همین روال باقی مانده است.

کد N619789