فیلم/ گفتگو با فرزند گروگان سربریده شده انگلیسی

سیاسی

گروه تروریستی داعش اخیرا "دیوید هینز" یکی از گروگانهای انگلیسی در اسارت خود را سربرید. دختر این گروگان در واکنش به اقدام داعش اظهار داشت: آنها پدر من را کشتند تا جلب توجه کنند، آنها اصلا شجاع نیستند!

فرزند دیوید هینز همچنین با اشاره به کشتار هزاران نفراز مردم عراق و سوریه توسط گروه داعش از آنها خواست، اقدامات خود را متوقف کنند.

فیلم/ گفتگو با فرزند گروگان سربریده شده انگلیسیگروه تروریستی داعش اخیرا "دیوید هینز" یکی از گروگانهای انگلیسی در اسارت خود را سربرید. دختر این گروگان در واکنش به اقدام داعش اظهار داشت: آنها پدر من را کشتند تا جلب توجه کنند، آنها اصلا شجاع نیستند!