وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی:

برای مقابله با فساد باید مناقصه‌ها و مزایده‌ها شفاف شود

دولت,کارگران و وزیرکار یازدهم

«دو نوع فساد یقه آبی ویقه سفید داریم/ آنچه که مردم می‌بینند فساد یقه آبی یا فساد خرد است اما در قسمتی که فساد کلان و به اصطلاح یقه سفید است با پیچیدگی مواجه هستیم/ برای مقابله ساختاری با فساد رویکرد‌ها باید تغییر کند و همه مناقصه‌ها و مزایده‌ها شفاف باشد».

وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی گفت: فساد مختص یک جامعه نیست همه کشور‌ها از توسعه یافته، عقب مانده و در حال توسعه، ‌درگیر آن هستند اما کشورهای در حال گذار بیشتر درگیر می‌شوند، غیر اخلاقی شدن قدرت فساد را بیشتر می‌کند؛ با این حال فساد غیر قابل کنترل نیست و می‌توان آن را محدود وکنترل کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،«علی ربیعی» در همایش ملی ارتقای سلامت اداری ومبارزه با فساد  تاکید کرد: متاسفانه در دوره‌ای در کشور ما مبارزه با فساد به یک شعار سیاسی برای از بین بردن رقبای سیاسی تبدیل شد اما برنامه مبارزه با فساد باید کاملا غیر سیاسی باشد.

وی با تاکید براینکه مبارزه با فساد باید به یک جنبش اجتماعی تبدیل شود گفت: دولت‌ها در این زمینه نقش موثری دارند امروز دیگر کسی فساد را ملزوم توسعه نمی‌داند چون ثابت شده که فساد آنچه را که دستاورد توسعه است ناکارآمدمی کند وبا کاهش رفاه رابطه تنگاتنگ دارد.

ربیعی افزود: ما دو نوع فساد یقه آبی ویقه سفید داریم آنچه که مردم می‌بینند فساد یقه آبی یا فساد خرد است اما در قسمتی که فساد کلان و به اصطلاح یقه سفید است با پیچیدگی مواجه هستیم و کار دولت‌ها در این قسمت سخت می‌شود در مواقعی نمایشی از مبارزه با فساد داشتیم اما دیگر خبری از آن نشده است چناننچه در پیامی که قرائت شد دغدغه‌های رهبری کاملا نهفته بود ما باید برنامه‌های دراز مدتی را برای مبارزه با هر گونه فساددر نظر داشته باشیم.

ربیعی تاکید کرد: ماباید بدانیم برخی راه حل‌های سیاسی مثل اسامی که هیچ‌گاه از جیب بیرون نمی‌آید تنها یک برنامه لحظه‌ای است بنابراین باید ساختار‌ها را در ست کنیم و برنامه ریزی‌ها را سالم نماییم.

وی تاکید کرد: برای مقابله ساختاری با فساد رویکرد‌ها باید تغییر کند و همه مناقصه‌ها و مزایده‌ها شفاف باشد برای همین شایسته پروری، شایسته سازی و شایسته سالاری در کنار برنامه ساختاری می‌تواند کار تضمین شده‌ای را جلو ببرد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ریخته شدن قبح فساد را یکی از موانع مبارزه با فساد برشمرد وگفت: اصلاحات ساختاری، ‌کار فرهنگی و اجتماعی و افزایش نظارت‌ها می‌تواند در مبارزه با فسادموثر باشد قرار است که پودمانهایی برای فرهنگ سازی در رابطه با مبارزه با فساد تشکیل شود دولت بنادارد تا نظارت بر خود را افزایش دهد.

وی گفت: متاسفانه ما پرونده‌های تکان دهنده‌ای را در مورد فساد شاهد هستیم برای مثال در خیابان ونک زمینی به ارزش سی میلیارد تومان خریداری شده در حالی که این حقوق کارگرانی است که ما باید تامین کنیم در مورد دیگری ده میلیارد تومان برای زمینی مجهول برای ایجاد شهرک آی تی داده شده که ربطی به وظایف ما نداشته ما باید ساختار‌ها را به گونه‌ای درست کنیم که کسی در آن دارای امضای طلایی نباشد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدوارم با برنامه دراز مدت و شایسته سالاری افراد بتوانیم د راین زمینه موفق شویم اگر بگم بگم‌های مقطعی وجود داشته باشد وفسادی ناگهان شهاب وار پیدا شود عمق مفاسد اداری و اقتصادی بیشتر خواهد شد یکی از آفتهای فساد سر و صدای زیاد و افشا گری‌های بی‌مبنا است حتی معتقدم که قوانین زیادو دست و پاگیر نیز موجب ایجاد فسادمی شود بنابراین ما باید دارای قوانینی شفاف باشیم.

کد N619291