وزیر جهاد کشاورزی:

تغییر کاربری زمین‌ها به یك معضل تبدیل شده است

دولت

200 هزار هکتار از 580 هزار هکتار اراضی شمال کشور از بهترین زمین‌های کشاورزی ما است که در طرح هادی در وزارت کشاورزی برده شده است و اگر نگاهی بکنیم می‌توانیم دریابیم که چه اتفاقی از تغییر کاربری پیش خواهد آمد.

وزیر جهاد کشاورزی تاكید كرد: بحث تغییر کاربری زمین‌ها به یك معضل تبدیل شده است كه باید راه‌های پیشگیری و پیگیری آنها در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود حجتی در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد گفت: در وزارت جهاد كشاورزی مسائلی حول محورهایی مانند اراضی کشاورزی، زمین‌خواری، تغییر کاربری و روال‌های اداری وجود دارد که محورهای اصلی فساد در این وزارتخانه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در مورد روال‌های اداری نظام‌هایی که ما ایجاد کردیم توانسته مراجعات را به حداقل برساند که موضوع آنها درباره روند صدور مجوزها و امضاها و روال جاری مراجعین را در برمی‌گیرد که درچارچوب نظامات موجود در وزارتخانه به آن پرداخته‌ایم.

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تصرفات غیرمجاز اراضی بیان كرد: در ارتباط با تصرف غیرمجاز اراضی یکی از مشکلات دیرینه که در وزارت جهاد کشاورزی مطرح است. اختلافات منابع طبیعی با مردم است که به اراضی تداخلی معروف هستند به طوری که منابع طبیعی در قدیم اعمال ماده 56 کرده است و برای اراضی سند صادر کرده که تداخلی میان مردم و منابع طبیعی بوجود می‌آورد که البته تا جایی توانستیم این موارد را سامان دهیم.

حجتی ادامه داد: تعرض به منابع و عرصه‌های طبیعی هم در این بین موجود است که به دادگاه ارجاع داده می‌شود و تا صدور حکم باید منتظر آن بود.

وی با یادآوری اینكه بحثی که در این روزها به یک معضل تبدیل شده است بحث تغییر کاربری زمین‌هاست، خاطرنشان كرد: این مسئله می‌تواند خلق ارزش افزوده کند و باید راه‌های پیشگیری و پیگیری آنها در نظر گرفته شود چراکه عمده این اتفاقات هم‌اکنون در اراضی درجه یک و دو کشور است و باید به نسل‌های بعدی پاسخگو باشیم و دلیل آن هم سیاست‌های کاری است که ما برای خودمان به وجود آورده‌ایم و به ظن خودمان هنجار ایجاد کردیم اما در درون این ناهنجاری بوجود آمده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اراضی کشاورزی شمال کشور ابراز داشت: 200 هزار هکتار از 580 هزار هکتار اراضی شمال کشور از بهترین زمین‌های کشاورزی ما است که در طرح هادی در وزارت کشاورزی برده شده است و اگر نگاهی بکنیم می‌توانیم دریابیم که چه اتفاقی از تغییر کاربری پیش خواهد آمد.

حجتی در پایان با اشاره به محدودیت اراضی کشاورزی بیان داشت: ما در وزارتخانه دستورالعمل‌هایی برای حفظ سرمایه‌های نسل‌های آینده تصویب کردیم و تنها امیدواریم که با یک جدیت در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های هم‌عرض بتوانیم جلوی فساد بالاخص مفاسد مربوط به زمین‌خواری را بگیریم.

کد N619194