سرگئی ریابکف مطرح کرد:

اهداف دوگانه واشنگتن ازتحریم روسیه/بازنگری در سیاست خارجی و تغییر نظام

سیاسی

معاون وزیرخارجه روسیه اعلام کرد: واشنگتن این مسئله را مخفی نمی کنند که هدفشان از تحریمها، تغییر نظام سوریه است.

به گزارش گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "سرگئی ریابکف" معاون وزیرخارجه روسیه از سیاستهای واشنگتن در قبال مسکو انتقاد کرد.

وی در جلسه استماع مجلس دوما که به روابط میان روسیه و آمریکا اختصاص داشت، اظهار داشت: این مسئله را نمی توان مخفی کرد که هدف تحریمهای آمریکا فراهم کردن شرایط اقتصادی و اجتماعی لازم برای ایجاد تغییر در هرم قدرت روسیه است.

ریابکف با انتقاد از این رویکرد واشنگتن، تاکید کرد: روسیه سالهای طولانی است که با تحریمهای آمریکا مواجه است که در صورت ادامه این وضعیت بعدها مورخین از آن به عنوان جنگ سرد دوم یاد خواهند کرد.

وی همچنین با اشاره به اهداف دیگر واشنگتن از تحریم روسیه، افزود: یکی دیگر از این اهداف اجبار مسکو به بازنگری در سیاست خارجی است.