زنگنه در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد:

پول‌ها در پرونده بابك زنجانی خورده شده است

دولت

پرونده بابک زنجانی از نوادر پرونده‌های فساد اداری است/باید بدانیم فساد در تاریکی رشد می‌کند و اگر نورافکن یک جریان و افکار عمومی و ناظرین بر روی این موضوع باشد به تبع فساد کم خواهد شد.

وزیر نفت بیان كرد: از سال 1364 یعنی دوره وزارت آقای آقازاده که در اوج جنگ تحمیلی بود و تا سال 89 حتی یک نمونه از محموله‌های نفتی ما وجود نداشته است که فروخته شده باشد و پول آن به حساب ریخته نشده باشد اما در پرونده بابک زنجانی که یکی از نوادر پرونده‌های فساد اداری محسوب می‌شود باید گفت که تمامی این مبالغ خورده شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیژن زنگنه در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با اشاره به فساد در حوزه نفت گفت: بررسی موضوع فساد در حوزه نفتی در پنج زمینه اصلی مطرح است؛ اول، فروش نفت است. دوم، خرید و فروش و قراردادهای مربوط به پروژه‌های نفتی، ‌سوم، قاچاق نفت، ‌چهارم، تفکیک اراضی و پنجم، تخصیص خوراک نفتی است.

وی ادامه داد: اولین موضوع این است که باید با عقل جمعی و مبارزه بر اصل دور زدن و مقررات‌گریزی بتوانیم با فساد حوزه نفتی مبارزه کنیم لذا با توجه به تحریم‌ها باید نظارت درست و اقدام به موقع در این حوزه صورت گیرد.

وزیر نفت با بیان اینكه سلامت اعضا و روسا در مقابله با فساد از موضوعات بسیار مهم است، اظهار داشت: مورد بعدی این است که باید بدانیم فساد در تاریکی رشد می‌کند و اگر نورافکن یک جریان و افکار عمومی و ناظرین بر روی این موضوع باشد به تبع فساد کم خواهد شد.

زنگنه با اشاره به پرونده بابک زنجانی در حوزه نفتی تصریح كرد: از سال 1364 یعنی دوره وزارت آقای آقازاده که در اوج جنگ تحمیلی بود و تا سال 89 حتی یک نمونه از محموله‌های نفتی ما وجود نداشته است که فروخته شده باشد و پول آن به حساب ریخته نشده باشد اما در پرونده بابک زنجانی که یکی از نوادر پرونده‌های فساد اداری محسوب می‌شود باید گفت که تمامی این مبالغ مغایر با سخنان رئیس قوه قضاییه که می‌گویند پول‌ها وجود دارند باید بگویند که خورده شده است و به دنبال آن هستیم که در تمامی اضلاع سلیقه‌ها را دخیل نکنیم و قانون را جایگزین آن کنیم.

وی در خصوص بحث قراردادها و مناقصه‌ها خاطرنشان كرد: در خصوص دعاوی که میان پیمانکاران و وزارت نفت صورت خواهد گرفت، طرح‌هایی را تصویب کرده‌ایم تا پیمانکاران به راحتی ارتباط برقرار کنند و در خصوص قاچاق نفت و تملک اراضی و دعاوی مربوط به اراضی این وزارت خانه اقدامات خوبی صورت گرفته است که در آینده در باره آنها بیشتر توضیح خواهیم داد.

کد N619032