فیلم/ لحظاتی پس از حمله جنگنده‎های صهیونیستی به دمشق

سیاسی

جنگنده‎های ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته مناطق الدیماس و اطراف فرودگاه بین المللی دمشق را بمباران کردند.

فیلم/ لحظاتی پس از حمله جنگنده‎های صهیونیستی به دمشقجنگنده‎های ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته مناطق الدیماس و اطراف فرودگاه بین المللی دمشق را بمباران کردند.