قرائت پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز مبارزه با فساد

سیاست داخلی

پیام بانکی‌مون که به مناسبت روز مبارزه با فساد صادر شده است، در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد قرائت شد.

پیام دبیرکل سازمان ملل متحد در همایش سلامت اداری و مبارزه با فساد قرائت شد.

به گزارش ایلنا، پیام بانکی‌مون که به مناسبت روز مبارزه با فساد صادر شده است، در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد قرائت شد.

کد N618856