ائتلاف 14 فوریه: توافق بحرین و انگلیس یک "توافقنامه سیاه" است

سیاسی

ائتلاف 14 فوریه در بحرین ضمن محکوم کردن توافق اخیر منامه و لندن درخصوص ایجاد یک پایگاه نظامی در خلیج فارس این توافق را یک توافقنامه سیاه توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآت البحرین، ائتلاف 14 فوریه در بحرین با انتشار بیانیه ای توافقنامه اخیر بحرین و انگلیس درخصوص ایجاد یک پایگاه دائمی نظامی در خلیج فارس را "توافقنامه سیاه" نامید.

در این بیانیه همچنین تاکید شده که توافقنامه مذکور و یا هر توافقنامه دیگری که توسط رژیم آل خلیفه که خود مشروعیت ندارد منعقد شود، غیر قابل پذیرش است.

ائتلاف 14 فوریه همچنین اعلام کرد که انگلیس به صورت مطلق از رژیم دیکتاتوری آل خلیفه حمایت می کند.

در این بیانه تاکید شده است که توافقنامه اخیر میان منامه و لندن نشان دهنده شدت وابستگی رژیم آل خلیفه به اشغالگران و استعمارگران و آمادگی این رژیم از حفاظت از منافع آنان است.