اظهار نظر فاطمه رهبر درباره حضور احمدی نژاد در انتخابات مجلس آینده: درصدی مقبولیت دارد

نامه نیوز نوشت:

فاطمه رهبر نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه برخی تحلیل ها مبنی بر این که احمدی نژاد قصد دارد جریان سومی به جز اصلاح طلبی و اصولگرایی در جامعه ایجاد کند گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران این افتخار وجود دارد که ما ادعا داریم در نظامی که مردم سالاری دینی حاکم است زندگی می کنیم و این امکان برای همه افراد، گروه ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی وجود دارد که بتوانند در هر مرحله از انتخابات ورود پیدا کنند.

او گفت: البته باید این واقعیت را در نظر بگیریم که برخی در جامعه طرفدار آقای احمدی نژاد هستند ولی این که بخواهد خودش را چگونه در مجلس نشان دهد اطلاعی نداریم.

رهبر گفت: طبیعی است که وی بخواهد در انتخابات مجلس دهم حضور پیدا کند و حق هرکسی نیز هست اما بعید می دانم که خودش شخصا برای انتخابات حضور پیدا کند اما طیف و گروهی که با وی نزدیکی فکری دارد احتمال دارد که در انتخابات مجلس حضور جدی داشته باشد.

این نماینده مجلس گفت: ما باید در نظر داشته باشیم که احمدی نژاد زحمات زیادی برای کشور کشید و رئیس جمهور پر تلاشی بود که حالا انتقادهایی نیز بر عملکرد وی وارد است که این موضوع طبیعی است و به نظر می رسد طرفداران وی در جامعه حضور دارند و در صورت اعلام آمادگی طیف نزدیک به وی در انتخابات مجلس دهم آن گروه اقبال نشان دهند.

او گفت: به هر حال احمدی نژاد نزد درصدی از جامعه مقبول است و در مجلس نیز این مقبولیت بین تعدادی از نمایندگان وجود دارد و بسیار هم طبیعی است.

 

23231

 

کد N618293