کیهان به نقل از مشاور کروبی: علی مطهری به راه اکبرگنجی می رود

کیهان نوشت:


داریوش سجادی که مدتی مدیر شبکه ماهواره‌ای هما و مشاور کروبی بوده در این باره می‌نویسد: پیش از شما بودند کسانی که همین مسیر زاویه با نظام را رفتند و به فراموش شدگی مبتلا شده‌اند؛ اکبر گنجی نمونه نزدیک آن است که پیش‌تر از جنابعالی با طی همین مسیر بازیگر نقش اول نمایشنامه‌ای شد که اینک جنابعالی عهده‌دارش شده‌اید. نقشی که به اعتبار فرو رفتن ایشان در خلسه شعف و هیجان ناشی از کف زدن‌های شیدائیان مانع از آن شد تا بتواند تذکر دوستانه و خیراندیشانه امثال اینجانب را فهم کند. همان موقع به او نوشتم شیدائیان شما چون خود هیچ نیستند، می‌خواهند تو بجای آنها «باشی»! مایلند پوچی خود را با فهم قهرمانانه از تو، پنهان و انکار کنند.
وی می‌افزاید: سالها قبل از ظهور و حلول و جلوس قهرمانانه امروزین جنابعالی در آسیب‌شناسی این «ابتلا» خطاب به دکتر زیباکلام «شاذگوی هم‌زاد جنابعالی» نیز این واقعیت را گوشزد کردم که «در منظومه قهرمانخواهی، شیدائیان قهرمان اساساً قهرمان را برای جبران کرختی و بی‌عملی و ابلوموفیزم تاریخی خود جعل می‌کنند. ایشان اساساً قهرمان را خلق کرده‌اند تا بجای آنها بخواند، فکر کند، تصمیم بگیرد، عمل کند، انقلاب کند، بجنگد و به وقت مقتضی بمیرد!».
سجادی ادامه می‌دهد: بیشتر متأسف از آنم که مطمئنم علی مطهری امروز نیز مانند گنجی دیروز وقعی به این خیراندیشی نخواهد گذاشت و سرخوش و مشعوف از کف زدن‌های «جنود فتنه» به همان جائی می‌رود که اسلافش رفتند!
با خام‌اندیشی و شاذگوئی و ناآشنائی با مصالح و ظرائف و مراتب و جوانب دنیای سیاست بر کرسی قهرمانی کسانی نشستن که از اساس با کلیت و ماهیت نظام مشکل دارند و مطمئناً در «فردای فرضی» تحقق رویای سرنگونی نظام به شما و امثال شما نیز به اعتبار وابستگی‌ها و دلبستگی‌های تان به «اسلام» رحم نخواهند کرد! «قهرمانی کردن» برای چنین جماعتی قبل از «فخاری» شایسته «شرمساری» است!
سجادی با اشاره به آلت دست قرار گرفتن امثال موسوی و کروبی در خدمت شیادان سیاسی می‌نویسد: این یک جنگ نیابتی است که بازیگردان اصلی در سایه نشسته و شما و امثال شما را به شکل نامحسوس مدیریت می‌کند. شما بازی خورده این بازی شده‌اید.

 

17302

کد N618167