با حضور معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور:

اولین نشست تخصصی امنیتی فرمانداران در استان خوزستان برگزار شد

دولت

سردار ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، در این اولین نشست تخصصی به بیان مباحثی پیرامون مدیریت بحران‌های امنیتی و مدیریتی امنیتی پرداخت.

ولین نشست تخصصی امنیتی فرمانداران با حضور سردار ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و فرمانداران استان خوزستان در محل فرمانداری شهرستان آبادان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، سردار ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، در این اولین نشست تخصصی به بیان مباحثی پیرامون مدیریت بحران‌های امنیتی و مدیریتی امنیتی پرداخت.

گفتنی است مطالب مربوط به پیشگیری امنیتی از سوی قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح و در ادامه زرین‌کلاه،مدیر کل امنیتی وزارت کشور به تشریح قوانین و مقررات مربوطه پرداخت.

بر اساس تدابیر اتخاذ شده، این گونه نشست‌ها برای همه فرمانداران سراسر کشور برگزار می‌شود.

کد N617990