فیلم/ نبرد خونین ارتش روسیه با شبه نظامیان چچنی

سیاسی

ارتش روسیه چند روز پیش در نبردی سنگین شماری از شبه نظامیان چچنی را که در یک مرکز تجاری در شهر گروزنی (مرکز چچن) مخفی شده بودند را از پای درآورد.

فیلم/ نبرد خونین ارتش روسیه با شبه نظامیان چچنیارتش روسیه چند روز پیش در نبردی سنگین شماری از شبه نظامیان چچنی را که در یک مرکز تجاری در شهر گروزنی (مرکز چچن) مخفی شده بودند را از پای درآورد.