سخنگوی وزارت امور خارجه در اعتراض به تبعیض‌نژادی آمریکا؛

دولت آمریکا با معیارهای دوگانه٬ از حقوق بشر استفاده ابزاری می‌کند

سیاست خارجی,سخنگوی وزارت امور خارجه

حکومت آمریکا در چند دهه گذشته با استفاده ابزاری از حقوق بشر و با معیارهای دو گانه و در حالی که به‌طور مستمر کشورهای دیگر را مورد انتقاد قرار داده از وضعیت درونی خود غافل مانده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اعتراضات گسترده مردم آمریکا نسبت به تبعیض نژادی و برخورد خشونت‌آمیز نهادینه شده با رنگین‌پوستان را نشانگر تداوم زخم‌های مزمن جامعه آمریکا توصیف کرد.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم با انتقاد از رفتار پلیس آمریکا و حمایت تلویحی دستگاه قضایی آن کشور از تبعیض نژادی و خشونت علیه اقلیت‌ها و رنگین پوستان اظهار کرد: این شرایط نمایانگر فاصله آشکار میان ادعای دموکراسی و مشارکت مدنی با واقعیت‌های سیاست و حکومت در ایالات متحده آمریکا است.

او با اشاره به این که سیاستمداران و حاکمان آمریکا نیازمند نگاه عمیق وضعیت داخلی کشور خود هستند، گفت: حکومت آمریکا در چند دهه گذشته با استفاده ابزاری از حقوق بشر و با معیارهای دو گانه و در حالی که به‌طور مستمر کشورهای دیگر را مورد انتقاد قرار داده از وضعیت درونی خود غافل مانده است.

افخم تاکید کرد: حقوق بشر مقوله‌ای عام و شامل همه انسان‌ها و نوع بشر است و وقت آن رسیده که این مقوله مهم از پوسته سیاسی خارج شده و بدون تبعیض در مورد همه کشورها اعمال شود و از دولت و دستگاه قضایی آمریکا انتظار می‌رود به مسوولیت خود عمل کرده و با شهروندان خود بر اساس قانون و عدالت رفتار کرده و مانع از اعمال تبعیض نژادی و رفتار غیرانسانی شود.

کد N617767