واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به اعتراضات در آمریکا؛

استفاده ابزاری آمریکا از حقوق بشر باعث غفلت از وضعیت داخلی شده است

سیاسی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعتراضات گسترده مردم آمریکا نسبت به تبعیض نژادی و برخورد خشونت آمیز نهادینه شده با رنگین پوستان را نشانگر تداوم زخم‌های مزمن جامعه آمریکا توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه اعتراضات گسترده مردم آمریکا نسبت به تبعیض نژادی و برخورد خشونت آمیز نهادینه شده با رنگین پوستان را نشانگر تداوم زخم های مزمن جامعه آمریکا توصیف کرد.

مرضیه افخم با انتقاد از رفتار پلیس آمریکا و حمایت تلویحی دستگاه قضایی آن کشور از تبعیض نژادی و خشونت علیه اقلیت ها و رنگین پوستان اظهار داشت: این شرایط نمایانگر فاصله آشکار میان ادعای دموکراسی و مشارکت مدنی با واقعیت های سیاست و حکومت در ایالات متحده آمریکا است.

وی با اشاره به اینکه سیاستمداران و حاکمان آمریکا نیازمند نگاه عمیق وضعیت داخلی کشور خود هستند، گفت: حکومت آمریکا طی چند دهه گذشته با استفاده ابزاری از حقوق بشر و با معیارهای دو گانه و در حالیکه بطور مستمر کشور های دیگر را مورد انتقاد قرار داده از وضعیت درونی خود غافل مانده است.

افخم تاکید کرد: حقوق بشر مقوله‌ای عام و شامل همه انسانها و نوع بشر است و وقت آن رسیده که این مقوله مهم از پوسته سیاسی خارج شده و بدون تبعیض در مورد همه کشور ها اعمال شود و از دولت و دستگاه قضایی آمریکا انتظار می رود به مسئولیت خود عمل کرده و با شهروندان خود بر اساس قانون و عدالت رفتار کرده و مانع از اعمال تبعیض نژادی و رفتار غیر انسانی شود.