باموافقت نمایندگان صورت گرفت؛

تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی

مجلس,مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس با تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی موافقت و محل اعتبارات آن را مشخص کردند كه در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا 20 درصد بلامانع است.

نمایندگان مجلس با تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی موافقت نمودند و محل اعتبارات آن را مشخص کردند كه در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا 20 درصد بلامانع است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا؛  ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی  به منظور تأمین نظر شورای نگهبان كه این طرح را مغایر با  اصل 75 قانون اساسی عنوان كرده بود امروز در صحن علنی مجلس اصلاح شد.

ماده اصلاح شده سازمان تامین اجتماعی را مكلف می كند تا با دریافت 7 درصد حق بیمه سهمه بیمه شده (از کارگر) و 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام نماید. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا 20 درصد بلامانع است.

همچنین براساس تبصره 4 این ماده که با 163 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن تصویب شد مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم کارفرما معالف بوده و سهم کارفرما از محل ماده 5 قانون تأمین می شود.

 

کد N617077