مطهرنیا در گفت‌وگو با ایلنا:

انتخاب كارتر نشانه تغییر رویکرد پنتاگون از نظامی به دانش‌بنیان است

سیاسی

پارادایم‌های جنگ‌های امروز در حال گره خوردن با پارادایم‌های جنگ‌های بدون سرنشین در آینده خواهد بود که به آنها جنگ‌های دانش‌بنیان و جنگ‌های فرا سایبری می‌گویند و به نظر می‌رسد روی کارآمدن اشتون کارتر در وزارت دفاع آمریکا برای افرادی که با این محیط و پارادایم‌های آینده آشنا بوده‌اند، چندان دور از انتظار نبوده است.

یك کارشناس مسائل بین‌الملل درباره انتخاب «اشتون کارتر» به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا گفت كه پنتاگون از ارکان چهارگانه قدرت سیاسی – امنیتی آمریکا محسوب می‌شود به طوری که وزارت خارجه، وزارت دفاع، سازمان سیا و شورای امنیت ملی آمریکا در سیستم قدرت در ایالت متحده آمریکا چهار پایه اصلی ساختار قدرت را تشکیل می‌دهند.

علی مطهرنیا عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: در دوران ریاست‌جمهوری اوباما قدرت هوشمندتر آمریکا در دستور کار قرار گرفت و از طرف دیگر،سخت افزار متکی بر قدرت سخت در ترکیبی معنادار با قدرت نرم، قدرت هوشمند آمریکایی را فرا گرد آوردند.

وی ادامه داد: کارکرد قدرت هوشمند، ایجاد فضای مناسب برای اعمال قدرت سخت در گستره اعمال قدرت نرم و سپس مشروعیت بخشیدن به کاربرد قدرت نرم است. به معنای دیگر، اولیت کاربرد قدرت نرم است و در کاربرد قدرت نرم اگر نتیجه حاصل نشد، این زمینه آماده شود تا قدرت سخت احتمالی کاربردی مشروع پیدا کند لذا بر این اساس ما چهارمین وزیر دفاع را در دولت اوباما شاهد هستیم که باید گفت همواره تلاش شده است تا قدرت هوشمند آمریکایی در دولت اوباما مجددا تجربه شود.

مطهرنیا افزود: اگر از منظر بافت موضوعی بگذریم، باید در یک بافت موقعیتی ورود اشتون کارتر را تحلیل کنیم به طوری که کارتر در وضعیتی روی کار می‌آید که اوباما در زمینه‌های دفاعی و امنیتی چندان با هیگل همسو و همفکر نیست چراکه چاک هیگل یک جمهوری‌خواه میانه‌رو است که خواهان ایجاد فضای مثبت در راستای تصمیم‌گیری‌های آمرانه در ساختار پنتاگون بر اساس دیدگاه‌های خود بود لذا دیدیم که وی نتوانست چندان در این مقام دوام داشته باشد و به گفته خود وی فشار ناشی از تیم نزدیک به اوباما در راستای مدیریت وزارت دفاع در هنجارهای ذهنی ناشی از دکترین امنیتی ایالات متحده آمریکا در زمان اوباما موجب شد تا وی استعفاء دهد و اشتون کارتر به میدان بیاید.

وی با اشاره به معرفی کارتر به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا گفت: انتخاب كارتر با این نقد روبه‌رو است که وی یک افسر بدون یونیفرم و فاقد سابقه خاص نظامی است و به نظر می رسد این دیدگاه چندان قرین به واقعیت نباشد با توجه به پارادایم شش‌گانه جنگه‌ای آینده که ایالت متحده آمریکا در اندیشکده‌های نظامی خود بر روی آن کار کرده است، آمریکایی‌ها به وضوح می‌دانند که جنگ‌های آینده با جنگ‌های فعلی کاملاً متفاوت است به طوری که پارادایم‌های جنگ‌های امروز در حال گره خوردن با پارادایم‌های جنگ‌های بدون سرنشین در آینده خواهد بود که به آنها جنگ‌های دانش‌بنیان و جنگ‌های فرا سایبری می‌گویند و به نظر می‌رسد روی کارآمدن اشتون کارتر در وزارت دفاع آمریکا برای افرادی که با این محیط و پارادایم‌های آینده آشنا بوده‌اند، چندان دور از انتظار نبوده است.

این استاد دانشگاه در ادامه به خبرنگار ایلنا گفت: دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر عضو پنتاگون هستند و حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیروی رزمی و یونیفرم‌پوش و ۸۰۰ هزار نفر نیروی غیر یونیفرم پوش و۸۰۰ هزار نفر پیمانکار، ارزیابی است که تا كنون از نیروهای پنتاگون برای صاحب‌نظران و مطلعین مورد مطالعه قرار گرفته است و می‌توانیم بگوییم کارتر امروز با بخشی طرف است که اگر چه یونیفرم نمی‌پوشند اما بخش قابل توجهی از نیروهای وزرات دفاع را نیز در آمریکا دارا هستند و با توجه به این‌که جنگ‌های آینده بیش از آن‌که در گرو نیروهای نظامی باشد، به نیروهای امنیتی دانش‌بنیان نیازمند است و روی کار آمدن اشتون کارتر در این بافت موقعیتی با توجه به چشم‌اندازهای جنگ‌های آینده باید مورد استفاده قرار گیرد.

مطهرنیا در پایان گفت: اشتون اگر چه که یونیفرم پوش نیست اما به این دلیل که از درون ساختار وزارت دفاع برخاسته است، با آن آشنایی کامل دارد و باید گفت که نیرویی است که سال‌ها تجربه در وزارت دفاع اندوخته است و اکنون به عنوان یک نیروی مجرب با روی کار آمدن در پنتاگون نیاز چندانی برای آشنایی با ساختار قدرت در وزارتخانه بسیار مهمی مانند وزارت دفاع آمریکا را نخواهد داشت و فراموش نکنیم اشتون کارتر در وضعیتی سر کار می آید که دو سال بیشتر از حیات سیاسی اوباما نمانده است لذا انتخاب کارتر در این بافت زمانی توجیه خاص خود را دارد و باید بر این مبنا ابعاد این انتخاب را در وضعیتی که بحران‌هایی مانند داعش در منطقه وجود دارد و از طرفی دیگر نیاز به نگرش‌های جدید و مدرن در وزارت دفاع آمریکا برای پیشگیری از جنگ‌های آینده با پارادایم‌های جدید مد نظر ایالات متحده آمریکا است و واشنگتن تلاش می‌كند با یک عملیات پیش‌دستانه در ارتباط با این پارادایم‌ها وارد جنگ شود و به نظر می‌رسد اشتون کارتر نخستین حلقه از حلقه‌های فرماندهان جدید پنتاگون باشد که بیش از آن‌که یونیفرم‌پوش باشد، دانش‌بنیان خواهند بود.

کد N617058