زیر گرفته شدن شهروند سوری توسط خودروی ارتش ترکیه در مرزهای این کشور

سیاسی

منابع سوری از زیر گرفته شدن یکی از ساکنان کوبانی در مرزهای ترکیه توسط اتومبیلهای ارتش ترکیه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، خودروهای ارتش ترکیه مستقر در مرز سوریه یکی از شهروندان کوبانی را که قصد داشت وارد اراضی ترکیه شود زیر گرفتند.

 بر اساس این گزارش حال این شهروند سوری وخیم گزارش شده است.