رئیس‌جمهور به مناسبت روز دانشجو؛

امروز روزگاری نیست که جنبش دانشجویی منکر شود

دولت,روز دانشجو,16آذر

جنبش دانشجویی یعنی حرکت جامعه بزرگ دانشجویی در دورانی مشخص. یک حزب ممکن است اقتدار داشته باشد و ممکن است عده‌ای تمام عمر خود را عضو یک حزب باشند اما دانشجو بودن به مفهوم عضویت در یک دانشگاه و به عنوان کسی که دانشی را می‌آموزد دوره‌ای دارد یکی از دلایل زنده بودن حرکت دانشجویی محدودیت همین دوران است.

رئیس‌جمهور کشورمان طی سخنانی در دانشگاه علوم پزشکی به مناسبت 16 آذر گفت: جنبش دانشجویی هم برای عشق به وطن٬ هم برای انواع ظلم‌ستیزی‌هاست شاید عده‌ای بوده و هستند که جنبش دانشجویی را باور نکرده بودند و اگر هم آن را می‌دیدند از سر نفرت از این جنبش روی برمی‌تافتند اما امروز روزگاری نیست که کسی جنبش دانشجویی را منکر شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دکتر حسن روحانی با حضور در دانشگاه علوم پزشکی تهران به مناسبت روز دانشجو گفت: خوشحالم که امسال در مراسم 16 آذر در دانشگاهی حضور دارم که فعالیت مجدد آن جزو اولین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت یازدهم بود.

روحانی با بیان اینکه 16 آذر سرآغاز و نقطه عطف جنبش دانشجویی است٬ گفت: جنبش دانشجویی فراتر از بحث حزب و جناح و خط است. جنبش دانشجویی به معنای حضور همه دانشجویان در عرصه فرهنگ و سیاست است.

وی گفت: در دهه 1330 حادثه 16 آ‌ذر درخشش خاصی داشت؛ شریعت‌رضوی، قندچی و بزرگ‌نیا دانشجویان به خون خفته‌ای بودند که پرچم حرکت دانشجویی را به اهتزاز درآوردند؛ جنبش دانشجویی حرکت به هم پیوسته است. این حرکت برای استقلال و ضداستعمار است و برای آزادی و ضداستبداد است.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: جنبش دانشجویی هم برای عشق به وطن هم برای انواع ظلم‌ستیزی‌هاست شاید عده‌ای بوده و هستند که جنبش دانشجویی را باور نکرده بودندو اگر هم آن را می‌دیدند از سر نفرت از این جنبش روی برمی‌تافتند اما امروز روزگاری نیست که کسی جنبش دانشجویی را منکر شود.

وی افزود: گرچه برخی می‌خواهند جنبش دانشجویی را به فضای خاصی منحصر کنند اما حوادث این جنبش ممکن است شان نزول‌های متفاوتی داشته باشد. در دهه 40 حوادثی با شرایط خود رخ داد اما اساس جنبش دانشجویی حرکت مستمر است و خواهد بود.

روحانی تاکید کرد: جنبش دانشجویی یعنی حرکت جامعه بزرگ دانشجویی در دورانی مشخص. یک حزب ممکن است اقتدار داشته باشد و ممکن است عده‌ای تمام عمر خود را عضو یک حزب باشند اما دانشجو بودن به مفهوم عضویت در یک دانشگاه و به عنوان کسی که دانشی را می‌آموزد دوره‌ای دارد یکی از دلایل زنده بودن حرکت دانشجویی محدودیت همین دوران است.

وی گفت: وقتی شما در دوران خاصی فعالیتی را شروع می کنید قدر آن را بهتر می‌دانید تا کسی که وارد صحنه‌ای شود که بداند برای آن پایانی نیست. جنبش دانشجویی علاوه بر اینکه از لحاظ حضور افراد دوران مشخصی دارد از لحاظ پیوستگی حرکت دائمی است و همه دانشجویان یک خط و راه را دنبال کرده و می‌کند.

کد N616846