جهت تامین نظر شورای نگهبان،

طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل از دستور کار مجلس خارج شد

اشتغال

به دلیل ایرادات متعدد طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل که از سوی کمیسیون اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفته بود با اخطار نماینده مردم کرمان و راور و تصویب مجلس جهت تامین نظرات شورای نگهبان از دستور کار مجلس خارج شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود از سوی کمیسیون اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفته بود، ولی به دلیل باقی بودن اشکالات این شورا و اخطار محمدرضا پورابراهیمی با استناد به فوصل 40 و 141 قانون اساسی و وارد دانستن این اخطارها از سوی رئیس مجلس این اخطار پا به رای گذاشته شده و 217 نماینده حاضر در جلسه 155 رای موافق، 9 رای مخالف و 6 رای ممتنع رای به متوقف شدن رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی دادند. بدین ترتیب طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل به دلیل ایرادات و نواقص متعدد بار دیگر به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد.

انتهای پیام

کد N616635