برگزاری تظاهرات ضد دولتی در برزیل

سیاسی

شماری از مردم برزیل در مخالفت به دولت دست به برگزاری تظاهرات زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، مخالفان دولت برای پنجمین بار پس از انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 26 اکتبر که در نتیجه آن "دیلما روسف" برای بار دوم به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد، تظاهرات کردند.

براساس گزارش های رسیده فراخوان برگزاری تظاهرات شب گذشته در شبکه های اجتماعی منتشر شد و به گزارش پلیس حدود پنج هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند.

تظاهرات کنندگان این بار نیز مداخله نظامی برای گرفتن قدرت از حزب کارگران را خواستار شدند.

شرکت کنندگان در اعتراضات دیروز، شعارهایی علیه روسف سر دادند.

مردم برزیل در ماه های اخیر هر روز از بخش تازه ای از فساد مالی شرکت ملی نفت آگاه می شوند.

پلیس برزیل اختلاس این شرکت را که کنترل آن در اختیار دولت است، چهار میلیارد دلار در 10 سال گذشته برآورد می کند.