مالکی:

پایداری سوریه توطئه غرب را در منطقه خنثی کرد

سیاسی

معاون رئیس جمهوری عراق با بیان اینکه پایداری سوریه توطئه غرب را در خاورمیانه خنثی کرد تاکید کرد که تا زمانی که غرب و برخی کشورهای منطقه ای سیاست خود را تغییر ندهند بحران در خاورمیانه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، " نوری المالکی" معاون رئیس جمهوری عراق در گفتگو با شبکه المنار اعلام کرد که پایداری سوریه توطئه غرب را در منطقه خنثی کرد، از آن جهت که سوریه به مثابه دروازه راهیابی به عراق و سپس ایران محسوب می شد.

وی تاکید کرد که کسانی که بر اتخاذ اقدامات نظامی در سوریه تاکید داشتند در حال حاضر به دنبال راهی برای برون رفت از بحران سوریه هستند.

معاون رئیس جمهوری عراق سیاستهای برخی کشورهای منطقه ای، برخی قدرتها و همچنین شماری از گروههای سیاسی در داخل  عراق را عامل اصلی بحران کنونی در این کشور دانست که به مثابه مقدمه ای برای عملی کردن طرح رسم نقشه جدید منطقه و تکمیل معاهده سایس پیکو است.

وی همچنین سیطره داعش بر موصل، دومین شهر بزرگ عراق را نتیجه توطئه برخی گروههای خارجی و داخلی علیه ارتش عراق توصیف کرد.

مالکی تاکید کرد که عراق با جنگ علیه سوریه و محاصره این کشور، چنانکه غرب می خواهد مخالف است، چرا که جنگ علیه سوریه آغازگر جنگ علیه عراق، لبنان و ایران است.

معاون رئیس جمهوری عراق در ادامه تصریح کرد تا زمانی که کشورهای بزرگ سیاستهای خودشان را در قبال مسائل منطقه ای تغییر ندهند، بحران در خاورمیانه ادامه خواهد داشت به ویژه آنکه داعش به صورت یک تهدید جهانی در آمده است.

وی همچنین تاکید کرد: دستاوردها و موفقیتهای ارتش و نیروهای مسلح همچنان ادامه دارد و داعش هیچ آینده ای در عراق نخواهد داشت اما باید تاکید داشت که تا زمانی که جنگ علیه داعش به صورت کامل تمام نشود، چاره ای جز این نیست که بپذیریم این بحران واحد همچنان در جریان است و خطر آن ایران تا عراق و سوریه و لبنان را تهدید می کند و آگاهی به این امر به مثابه یک نقطه قوت برای ما محسوب می شود.