پادشاه بحرین فرمان تشکیل دولت جدید را صادر کرد

سیاسی

پادشاه بحرین فرمان تشکیل دولت جدید این کشور را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین فرمان تشکیل دولت جدید این کشور را صادر کرد.

این اقدام به پیشنهاد هفته گذشته خلیفه بن سلمان آل خلیفه مامور به تشکیل دولت صورت گرفت.

طبق فرمان حکومتی، محمد بن مبارک، علی بن خلیفه، خالد بن عبدالله آل خلیفه و جواد بن سالم العریض به عنوان نمایندگان نخست وزیر تعیین خواهند شد. دولت جدید متشکل از 17 وزیر خواهد بود.

پادشاه بحرین پیش از 30 نوامبر در پی اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور استعفای دولت را پذیرفت.

گروه های مخالف و انقلابی بحرین انتخابات نمایشی اخیر بحرین را تحریم کردند و میزان مشارکت مردمی در این انتخابات پارلمانی به دلیل سیاست های تبعیض آمیز و ظالمانه رژیم آل خلیفه بسیار اندک بود.