سفر معاون رئیس اجرایی دولت افغانستان به جمهوری اسلامی ایران

سیاسی

معاون رئیس اجرایی دولت افغانستان روز گذشته در راس هیاتی بلندپایه به منظور انجام دیداری رسمی و سه روزه وارد تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محقق معاون رئیس اجرایی دولت افغانستان روز گذشته در راس هیاتی بلندپایه به منظور انجام دیداری رسمی و سه روزه وارد تهران شد و از سوی ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه مورد استقبال قرار گرفت.

هدف از سفر محقق، تسلیم پیام های جداگانه اشرف غنی رئیس جمهور و دکتر عبدالله رئیس اجرایی دولت اسلامی افغانستان در رابطه با وضعیت اتباع افغانی مقیم جمهوری اسلامی ایران است.

بعلاوه در این سفر راه های تسهیل بازگشت مهاجرین افغانی و چگونگی بهره برداری از مساعدت های بین المللی در ارتباط با مهاجرین افغان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

محمد محقق قرار است طی اقامت در تهران با مسئولان ذیربط کشورمان دیدار و گفتگو کند.