رئیس مجلس:

16 آذر حرکت عظیم دانشجویان علیه امپریالیسم آمریکا بود

مجلس

علی لاریحانی صبح امروز در ابتدای جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرار رسیدن روز دانشجو گفت: روز 16 آذر حرکت عظیم دانشجویان علیه امپریالیسم آمریکا بود و ما امروز را به دانشجویان تبریک می گوییم

رئیس مجلس روز دانشجو را به دانشجویان تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی لاریحانی صبح امروز در ابتدای جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرار رسیدن روز دانشجو گفت: روز 16 آذر حرکت عظیم دانشجویان علیه امپریالیسم آمریکا بود و ما امروز را به دانشجویان تبریک می گوییم

وی ادامه داد: ما آروزی توفیق را برای دانشجویان داریم.

کد N616254