خاطرات کامران دانشجو از انتخابات 88

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم, کامران دانشجو

در سال 88 از سه، چهار ماه قبل از انتخابات، ستادانتخابات كشور مسئوليتش به عهده من بود.

کامران دانشجو، رئیس ستاد انتخابات کشور در سال 88 و وزیر علوم دولت دهم به روزنامه رسالت گفت:
در سال 88 از سه، چهار ماه قبل از انتخابات، ستادانتخابات كشور مسئوليتش به عهده من بود. يكي از افتخارات زندگي من برگزاري انتخابات سال 88 است و اين هم "هذا من فضل ربي"است چرا؟ شانه خالي نكردم از چهار ماه قبل از انتخابات علائمش معلوم بود از زماني كه يك عده‌اي شروع كردند گفتند ما ستاد صيانت از آرا مي‌خواهيم درست كنيم من برگشتم گفتم هركسي در حزب خودش هر ستاد صيانتي مي‌خواهد درست بكند، بكند ولي مسئول صيانت از آرا طبق قانون اساسي طبق قوانين جاري كشور شوراي نگهبان است.
معلوم بود كجا را دارند مي‌زنند مي‌گفتم دانشجوي فعال سياسي، دانشجويي است كه انتقاد مي‌كند اما اركان نظام را نمي‌زند چرا؟ چون اين نظام برآمده از اراده ملت است فرق مي‌كند با آن نظام شاه آن برآمده از اراده ملت نبود دانشجويي پيشرو است جامعه دانشگاهي‌اي پيشرو است كه اراده ملت را دنبال مي‌كند.  اراده اين ملت نظام را مي‌خواهد اين نظام برآمده از اراده ملت است چقدر بايد نشان دهد هر دفعه نشان مي‌دهند در دفاع مقدس نشان دادند در 9 دي نشان دادند در 22 بهمن هم نشان دادند. پس دانشگاه و دانشجو و جامعه دانشگاهي اي انقلابي است و جنبش دانشجويي موقعي معنا پيدا مي‌كندكه در راستاي تثبيت نظام باشد، انتقاد كنداشکالي ندارد، امااينها داشتند اركان نظام را مي‌زدند!. خيلي واضح اركان را مي‌زدند.
ساعت 11 شب انتخابات آقا بلند شده و مي‌گويد من برنده هستم خوب معلوم است داري چه كار مي‌كني؟! يا از روي جهالت است يا مهره‌اي و بازي مي‌كني؟ يكي از اينهاست ديگر. ساعت 11 كه سه ميليون و هفتصد ‌هزار آرا آمده بود صندوق‌هاي كوچك سريع‌تر مي‌آمد تا اين اعلام كرد رفتم گفتم آقا بدهيد ببينيم داستان چيه من تا آن موقع نمي‌دانستم چند درصد آمده رفتند ظرف يك ربع جمعش كردند و گفتند آقا سه ميليون و هفتصد هزار تا راي تا الان آمده از صندوق‌هاي كوچك جمع شده. گفتم خوب چند درصد است؟ چگونه است؟ گفتند 73درصد آراي آقاي احمدي‌نژاد است. 27 درصد ديگر هم بين آنها تقسيم شده. چه جوري دارد مي‌گويد من برنده‌ام؟ آن هم با اختلاف، خيلي معلوم است دارد فضاسازي مي‌كند. من زنگ زدم بلافاصله به آقاي ضرغامي به صداوسيما گفتم آقا اينها دارند اين‌جوري مي‌گويند. اجازه بدهيد من بيايم آرايي كه تا الان آمده را بگويم. گفتند نه ما رسم‌مان اين است كه از 6،7 صبح شروع مي‌كنيم گفتم آقا تا 6،7 صبح آنها فضا را ساخته‌اند بعد من يكدفعه بيايم اعلام بكنم اين‌جوري خيلي سخت مي‌شود. بالاخره نشد حالا به هر دليلي نشد. من ساعت 12 يك مصاحبه مطبوعاتي گذاشتم همه را جمع كرده بودند. گفتم خلاصه آرايي كه تا الان آمده سه ميليون است آنقدر آرا خوانده شده 73 درصد مال فلاني است آنقدر درصد مال فلاني است .يكي از خبرنگاران گفت او اعلام كرده . گفتم او اعلام كرده من نمي‌دانم از كجا گرفته ولي اينكه من دارم مي‌بينم اين است. واقعيت اين است. بعد ديگر حالا از ساعت 2 به بعد گفتند كه بيا شروع كن، كه من 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 اعلام كردم ساعت به ساعت اعلام مي‌كردم كه در انتهايش از هفتادوسه چهاردرصدي كه آقاي احمدي‌نژاد داشت رسيد به 64 درصد. شهرهاي بزرگ‌تر كه مي‌آمد كم مي‌شد اما بعداز آن حضرت آقا حجت را تمام كرد.
در آن جلسه كه ايشان فرمودند من مدير جلسه هستم. من در آن جلسه بودم سمت راست حضرت آقا نشسته بودم آقايان هم بودند هركدام سه، چهار تا بودند. از ستاد آقاي كروبي آقاي اردبيلي شروع كرد به صحبت كردن از ستاد آقاي موسوي فكر مي‌كنم آقاي زنگنه و آخوندي شروع كردند به صحبت كردن از ستاد آقاي محسن رضايي آقاي دانش جعفري شروع كردند به صحبت كردن از ستاد آقاي احمدي‌نژاد هم آقاي هاشمي ثمره. حالا هرچيز كه اينا گفتند مي‌گذريم رسيد به ستادآقاي موسوي. آقاي آخوندي گفتند به حضرت آقا كه من معاون سياسي وزير كشور بودم سازوكار انتخابات را مي‌دانم مكانيسم انتخابات را خوب مي‌شناسم و خودم چند تا انتخابات برگزار كردم در سازوكار و مكانيسم انتخابات چنين تقلبي امكان‌پذير نيست. شايد اشتباه و تخلف صورت بگيرد در حد 500 هزار تا يك ميليون در انتخابات سراسري ولي اين شكلي امكان‌پذير نيست اينجا كه شد من بلافاصله گفتم خوب آقا چرا بيرون اين را نمي‌گوييد؟! حضرت آقا به من فرمودند شما جواب نده. متوجه شدم من تا آخر ساكت شدم، و بعد گزارشم را خواندم. خوب معلوم بود يعني آنها هم مي‌دانستند اين‌جور نبوده نه که ندانند. يك آقايي كه حالا اسم نمي‌برم گفت آقا چرا گفته سيب‌زميني مي‌دهم چرا گفته نمي‌دانم اينها را مي‌دهم؟ حضرت آقا فرمودند خوب اينها را اگر مشكلي داشتيد بايد به شوراي نگهبان مي‌گفتيد به انتخابات چه ربطي دارد؟ به راي مردم چه ربطي دارد؟ اينها را به شوراي نگهبان مي‌گفتيد شوراي نگهبان تشخيص مي‌داد مثلا صلاحيت را رد مي‌كرد يا صلاحيت را تاييد مي‌كرد و اينها مال قبل از انتخابات است به خود انتخابات ربطي ندارد.
کد N616206