گزارش تصویری/

بروز یکی از بدترین فاجعه های زیست محیطی در سرزمین های اشغالی

سیاسی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: نشت گسترده از خط انتقال نفت در صحرای آراوا واقع در جنوب سرزمین های اشغالی، موجب بروز یکی از بدترین فجایع زیست محیطی در منطقه شده است.