پیام"جعجع" خطاب به "عون" در موضوع انتخاب رئیس جمهور لبنان

سیاسی

"سمیر جعجع" رئیس حزب القوات لبنان در اظهاراتی خطاب به "میشل عون" رهبر جریان ملی آزاد و گزینه اصلی ریاست جمهوری لبنان، خواستار حل گره ریاست جمهوری در این کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "سمیر جعجع"  از "میشل عون" خواسته که در کنار هم برای حل اختلافات موجود تلاش کنند و موضوع انتخاب رئیس جمهور جدید در لبنان را به سرانجام برسانند.

وی در این نامه تاکید کرده است: شما (میشل عون) فقط دو گزینه دارید، نخست اینکه در روز دهم دسامبر جاری به عنوان گزینه ریاست جمهوری به پارلمان بروی و در آنجا من نیز به عنوان گزینه ریاست جمهوری حضور خواهم داشت. در این صورت همچون گذشته شاهد طولانی شدن موضوع انتخاب رئیس جمهور خواهیم بود. اما گزینه دوم این است که در کنار هم بنشینیم و به تفاهمی مشترک در زمینه شخصیتهایی که می توانند به عنوان گزینه ریاست جمهوری به پارلمان معرفی شوند، برسیم.

سمیر جعجع که سوابق خطرناکی در گذشته حتی در ترور برخی مقامات لبنانی دارد به عنوان گزینه جریان 14 مارس (حامیان سعد الحریری) تلاش کرده در جای جای این نامه، معضل عدم انتخاب رئیس جمهوری در لبنان را به گردن جریانهای شیعی و سنی لبنان بیندازد.

این در حالی است که جریان 8 مارس (حامیان حزب الله) که در ابتدای تحولات مربوط به انتخاب ریاست جمهوری، "میشل عون" را به عنوان گزینه خود معرفی کرده بودند، معتقدند مطرح شدن نام سمیر جعجع برای انتخابات ریاست جمهوری توسط جریان 14 مارس، فقط ترفندی برای عدم رسیدن میشل عون به کرسی ریاست جمهوری است و اکثریت جریانهای لبنانی هرگز با ریاست جمهوری شخصیت پر مسئله ای همچون سمیر جعجع موافقت نخواهد کرد.