حمایت مقتدی صدر از اصلاحات انجام شده از سوی حیدر العبادی

سیاسی

رهبر جریان صدر از اصلاحات به عمل آمده از سوی نخست وزیر عراق حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الغدپرس، مقتدی صدر از اصلاحات جاری از سوی حیدر العبادی نخست وزیر عراق حمایت کرد.

وی اعلام کرد: آنچه برادر، نخست وزیر انجام می دهد در واقع گامهای اولیه با هدف اصلاحات است برای العبادی و کابینه وی آرزوی توفیق می کنیم و امیدواریم که وی بتواند کشور بحران زده را به ساحل امنیت برساند و این گامهای موثر و مقبولی است.

مقتدی صدر تاکید کرد: العبادی بهتر است که این اقدامات را ادامه دهد و از مشورت با شرکا و مشارکت آنها در تصمیمات ملی دریغ نکند تا کشور بر اساس مشارکت و نه به حاشیه راندن دیگران ساخته شود.

وی خواستار غلبه بر تروریسم و اخراج اشغالگران شد.