پارلمان سومالی از دولت و نخست وزیر این کشور سلب اعتماد کرد

سیاسی

پارلمان سومالی به کابینه دولت و نخست وزیر این کشور رای سلب اعتماد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، پارلمان سومالی به "عبدالولی شیخ احمد" نخست وزیر سومالی و اعضای کابینه این کشور رای به سلب اعتماد داد.