با سفر وزیر کشور به مسکو؛

همکاری ایران و روسیه در مبارزه جهانی با مواد مخدر افزایش می‌یابد

سیاست داخلی

وی در این سفر دو روزه، با همتایان خود از جمله وزیر کشور، وزیر موقعیت‌های اضطراری و رییس سرویس فدرال نظارت بر گردش غیر قانونی مواد مخدر فدراسیون روسیه پیرامون راه‌های ارتقاء بیش از پیش همکاری‌ها به‌صورت دوجانبه و در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص مساله جهانی مواد مخدر و سایر موضوعات مشترک ملاقات و مذاکره می‌کند.

وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر به ‌منظور ارتقاء همکاری‌های دو جانبه با روسیه در خصوص مسئله جهانی مواد مخدر و دیگر موضوعات مشترک به مسکو سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در پاسخ به دعوت رییس سرویس فدرال نظارت بر گردش غیر قانونی مواد مخدر فدراسیون روسیه روز یکشنبه مورخ 16 آذرماه جاری در راس هیاتی به مسکو سفر می‌کند.

وی در این سفر دو روزه، با همتایان خود از جمله وزیر کشور، وزیر موقعیت‌های اضطراری و رییس سرویس فدرال نظارت بر گردش غیر قانونی مواد مخدر فدراسیون روسیه پیرامون راه‌های ارتقاء بیش از پیش همکاری‌ها به‌صورت دوجانبه و در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص مساله جهانی مواد مخدر و سایر موضوعات مشترک ملاقات و مذاکره می‌کند.

در پایان این سفر دو سند "بیانیه مشترک" و "برنامه اقدام مشترک در زمینه مبارزه با مواد مخدر برای سال‌های 2018-2015" به امضاء خواهد رسید

کد N615214