هاموند:

راهی جز گفتگو با ایران نداریم

سیاسی

وزیر امورخارجه انگلیس با اشاره به روند مذاکرات هسته ای با ایران اظهار داشت که راهی جز گفتگو با ایران نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو دولتی آلمان، "فیلیپ هاموند" وزیر امور خارجه انگلیس که در نشست امنیتی منامه حضور داشت با اشاره به تمدید روند مذاکرات هسته ای با ایران اظهار داشت: چاره‌ای جز ادامه روند گفتگوها با ایران نداریم.

هاموند همچنین تصریح کرد: همسایگان ایران باید اطمینان داشته باشند که گروه 1+5 در روند این مذاکرات به چارچوب خود پایبند بوده و هست.

وی با مهم خواندن نقش ایران در منطقه تصریح کرد: ایران کشور بزرگی است که نمی توان نقش آن در منطقه را نفی کرد.