طی روزهای آتی؛

نمایندگان حزب الله و جریان المستقبل با یکدیگر دیدار می کنند

سیاسی

منابع لبنانی از گفتگوی مسئولان جریان المستقبل و حزب الله طی روزهای آتی با هدف کاهش تنشها و دستیابی به توافقاتی درخصوص انتخاب رئیس جمهوری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سعودی عکاظ به نقل از برخی منابع آگاه در بیروت اعلام کرد که طبق دستور کار از پیش تعیین شده نمایندگان حزب الله و جریان المستقبل طی روزهای آتی به مذاکره می نشینند.

بر اساس این گزارش، مذاکرات مذکور با نظارت "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان انجام خواهد شد.

این منابع همچنین اعلام کردند که مذاکرات دوجانبه میان نمایندگان حزب الله و جریان المستقبل با هدف دست یافتن به توافقاتی درخصوص انتخاب رئیس جموری جدید لبنان، تحقق ثبات داخلی و کاهش تنشهای مذهبی صورت می گیرد.