درگیری میان ارتش لبنان و جبهه النصره در عرسال

سیاسی

درگیری میان ارتش و تروریستهای جبهه النصره در عرسال و تشدید تدابیر امنیتی در البزالیه پس از اعدام یک نظامی دیگر توسط تکفیریها از اخبار مهم لبنان به شمار می رود.

به گزارش برگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، به دنبال اعدام نظامی لبنانی توسط تروریستهای جبهه النصره، منابع لبنانی از تشدید تدابیر امنیتی در شهرک "البزالیه" زادگاه علی البزال" نظامی لبنانی که اخیرا توسط جبهه النصره اعدام شد، خبر دادند.

این در حالی است که ارتش لبنان در مناطقی از جرود عرسال با تروریستهای النصره درگیر شد.

همچنین در منطقه البقاع در شرق لبنان، البزالیه و بیروت تجمعاتی از سوی خانواده های علی البزال و دیگر گروگانهای نظامی لبنانی در دست جبهه النصره برگزار شد.