فرازهایی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب؛

ضرورت ایجاد شور و نشاط در بخش‌های علمی و سیاسی دانشگاه‌ها

سیاست داخلی

محیط دانشگاه، محیط جستجو کردن از نقطه نظرات درست در زمینه سیاسی و در زمینه اداره کشور و همچنین در زمینه مسائل کلان دیگر است. فرض کنید راجع به مسئله بیداری اسلامی - که یک مسئله مهمی است - جای جستجو کردن از نقطه نظر صحیح در این باره، محیط های دانشگاهی و دانشجویی است.

حضرت آیت الله خامنه ای، ایجاد شور و نشاط در دانشگاه ها را ضروری دانسته و افزودند: محیط دانشگاه، محیط جستجو کردن از نقطه نظرات درست در زمینه سیاسی و در زمینه اداره کشور و مسائل کلان دیگر است.
[ضرورت ایجاد شور و نشاط در بخش های علمی و سیاسی دانشگاه ها]

در دانشگاه ها شور و نشاط، یک امر لازمی است. دانشگاه دچار رکود، دانشگاه خوبی نیست. مراد از این شور و نشاط چیست؟ این شور و نشاط در بخش های مختلفی خود را نشان می دهد؛ هم در بخش های علمی، هم در بخش های اجتماعی و سیاسی، این شور و نشاط می تواند خود را نشان دهد.

محیط دانشگاه، محیط جستجو کردن از نقطه نظرات درست در زمینه سیاسی و در زمینه اداره کشور و همچنین در زمینه مسائل کلان دیگر است. فرض کنید راجع به مسئله بیداری اسلامی - که یک مسئله مهمی است - جای جستجو کردن از نقطه نظر صحیح در این باره، محیط های دانشگاهی و دانشجویی است.

بر اساس فکر و بحث و تحرک ذهنی، تحرک عملی به وجود می آید؛ وظایف، آشکار می شود؛ بر طبق آن وظایف، باید کارهایی انجام بگیرد، که انجام می گیرد. بنابراین بحث و تحلیل و فهم و تشخیص در دانشگاه ها، یکی از عرصه های گوناگون شور و نشاط است.

جدا کردن مسائل اصلی از فرعی، مسائل درجه یک از مسائل درجه دو، سرگرم نشدن به مسائلی که از اولویت برخوردار نیستند و شناختن این مسائل، از عرصه های شور و شوق دانشجویی و دانشگاهی است.

اگر شما می بینید در بیرون کسانی احیانا به مسائل فرعی سرگرم می شوند، خودشان را مشغول می کنند، محیط دانشگاه باید بتواند در این زمینه داوری درستی داشته باشد: آقا این مسئله اصلی است، این مسئله فرعی است؛ این مسئله از اولویت برخوردار است، این مسئله از اولویت برخوردار نیست.

محیط دانشجویی، یک چنین محیطی است. این معنایش این نیست که حتما بر همه این جمع دانشجویی، فکر واحدی حاکم باشد؛ نه، ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ شما می گویید این مسئله از اولویت برخوردار نیست، دیگری می گوید هست؛ خیلی خوب، محیط، محیط بحث است؛ همین، نشاط ایجاد می کند.

به نظر من امروز موضوعاتی وجود دارد که می تواند مورد بحث در محیط های دانشجویی واقع شود و همین زمینه های شور و نشاط گوناگون علمی و اجتماعی را به وجود آورد؛ یکی اش مسئله «حماسه اقتصادی» است.

خب، حماسه اقتصادی یک عنوان است، به کار رفت؛ درباره حدود این عنوان می شود فکر کرد، بحث کرد؛ راهکارهای رسیدن به این حماسه را می شود بحث کرد.

محیط های دانشگاهی و دانشجویی می توانند در این زمینه فعال باشند. اینها جزو بحث هایی است که می تواند سرنوشت کشور را تغییر دهد. البته حماسه اقتصادی یک مسئله زودگذر نیست؛ اینجور نیست که حالا ما چند ماه حماسه اقتصادی به راه بیندازیم و به نتایجی دست پیدا کنیم؛ نه، حماسه اقتصادی یک عنوان و یک تیتر برای یک حرکت بلندمدت است.

* از بیانات رهبر انقلاب در دیدار دانشجویان در ششم مرداد 1392

کد N614424