به عنوان مشاور ویژه؛

اشتون در مذاکرات هسته ای با ایران ابقا شد

سیاسی

با وجود کناره گیری کاترین اشتون از سمت هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا وی همچنان به عنوان مشاور ویژه این اتحادیه در مسائل مربوط به مذاکرات هسته ای ایران ابقا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد،اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای "کاترین اشتون" را به عنوان طرف مذاکره کننده اروپا با ایران بر سر موضوع هسته ای ابقا کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است :اشتون در حال حاضر به عنوان بهترین گزینه برای مذاکرات هسته ای ایران بوده و برای تضمین ادامه این مذاکرات که نیازمند تلاش های طولانی است،به تسهیل مذاکرات کمک خواهد کرد.

با پایان دوره مسئولیت اشتون، "فدریکا موگرینی" اکنون جانشین وی شده است.