کاهش قیمت نفت تاثیر مثبتی بر اقتصاد ترکیه داشته است

سیاسی

وزیر دارایی ترکیه از سرازیر شدن مجدد سرمایه گذاران خارجی به ترکیه در پی کاهش قیمت نفت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، محمت شیمشک وزیر دارایی ترکیه امروز اعلام کرد اعتماد بطور تدریجی در حال برگشتن به سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در این کشور است.

وی گفت: هیجان ایجاد شده را خیلی وقت بود ندیده بودیم و کاهش قیمت نفت تاثیر مثبتی بر دورنمای اقتصاد ترکیه دارد.

وی با اشاره به کاهش موازنه تراز پرداخت این کشور از 65 میلیارد دلارسال 2013  به 45 میلیارد دلار در سال 2014 گفت: این کاهش ناشی از کاهش قیمت نفت نیست و تاثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد این کشور بعد از سال 2014 آشکار خواهد شد.

وی تصریح کرد: کاهش قیمت نفت در سال آینده این رقم را بین 4 تا 5 میلیارد دلار دیگر کاهش خواهد داد.