ملاقات رئيس جنبش فرهنگی لبنان با سفير ايران در بيروت

سیاسی

رئیس جنبش فرهنگی به همراه جمعی از شخصیت های فرهنگی لبنان، با حضور در محل سفارت ايران در بيروت با محمد فتحعلي سفير جمهوري اسلامي ايران ديدار كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، بلال شراره رئیس جنبش فرهنگی به همراه جمعی از شخصیت های فرهنگی لبنان، با حضور در محل سفارت ايران در بيروت  با محمد فتحعلي سفير جمهوري اسلامي ايران ديدار كرد. 

در اين ديدار طرفين در خصوص تحولات منطقه و همکاری های فرهنگی دو کشور گفتگو كردند.