رحيم پور در ديدار با رئيس كميته امورخارجي مجلس عوام انگليس:

تفاوت شيعه و سنی ريشه اصلی مشكلات منطقه نيست

سیاسی

رحیم پور با تاکید بر اینکه ریشه اصلی مشکلات کنونی منطقه، افراط گرایی و خشونت برخی گروههای تروریستی است اظهار داشت: برخلاف نظربرخی کشورهای غربی، اساسا تفاوت شیعه و سنی باعث این مشکل نبوده است.

  به گزارش خبرگزاری مهر،ابراهیم رحیم پور،معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمان که برای شرکت در کنفرانس افغانستان به لندن سفرکرده است با ریچارد آتووی رییس کمیته امور خارجی مجلس عوام و تعدادی ازنمایندگان عضو این این کمیته دیدار و گفتگو كرد. 

در این ملاقات ابتدا به موضوع افغانستان پرداخته شده و با توجه به محورهای مطرح در کنفرانس، آخرین وضعیت افغانستان و شکل گیری دولت وحدت ملی  وچالشها و فرصتهای فراروی افغانستان مورد توجه قرارگرفت. مبارزه با تولید، انتقال و قاچاق مواد مخدر به عنوان یکی از مسائل مشترک نام برده شد و طرف انگلیسی بر اهمیت و نقش جمهوری اسلامی ایران در این روند تاکید کرد.

معاون وزير خارجه كشورمان با اشاره به تجربیات وقابلیتهای موجود در ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر،بر ضرورت تحقق همکاریهای ملموس و عینی کشورهای غربی تاکید كرد.

 وی ضمن ابرازامیدواری نسبت به تشکیل هرچه سریعتر دولت جدید در افعانستان گفت که این مساله موجب تقویت و تحکیم پایه های ثبات سیاسی در این کشور خواهد شد.

همچنین طرفین درباره اوضاع خاورمیانه و وضعیت بحران های موجود درعراق و سوریه به تبادل نظرپرداختند. 

رحیم پور با تاکید بر اینکه ریشه اصلی مشکلات کنونی منطقه، افراط گرایی  و خشونت برخی گروههای تروریستی است اظهار داشت: برخلاف نظربرخی کشورهای غربی، اساسا تفاوت شیعه و سنی باعث  این مشکل نبوده است.

ریچارد آتووی رئیس کمیته روبط خارجی مجلس عوام و نمایندگان عضو کمیته روابط خارجی نیزدر این دیدارضمن اشاره به حساسیت وضعیت منطقه خاورمیانه ، اهمیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه را مورد تاکید قرارداده و بر نقش موثر ایران در مبارزه با گروههای تروریستی بویژه داعش اذعان وبر ضرورت مدیریت چالشها و تهدیدات بالقوه و بالفعل در منطقه خاورمیانه و رشد افراط گرایی دربرخی ازکشورهای منطقه تصریح کردند.

 در این دیدار اعضای کمیته امورخارجی مجلس عوام همچنین به لزوم تعامل وارتباط با جمهوری اسلامی ایران اشاره نمودند.