"زینب الخواجه" به سه سال حبس محکوم شد

سیاسی

دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه "زینب الخواجه" را به اتهام اهانت به شاه بحرین به سه سال حبس و پرداخت غرامت هشت هزار دلاری محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه در ادامه صدور احکام ظالمانه علیه مخالفان بحرینی "زینب الخواجه" فعال سیاسی در این کشور را به سه سال حبس محکوم کرد.

وی همچنین بر اساس این حکم به پرداخت غرامت هشت هزار دلاری به اتهام اهانت به "حمد بن عیسی آل خلیفه" شاه بحرین محکوم شده است.

البته "محمد الوسطی" وکیل مدافع زینب الخواجه از درخواست استیناف علیه این حکم خبر داده است. وی همچنین از آزادی موقت زینب الخواجه پس از پرداخت حق کفالت خبر داد.