در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل

سفیر کشورمان خواستار برخورد سازمان ملل با اقدام تروریستی در یمن شد

سیاسی

سفیر کشورمان در سازمان ملل متحد خواستار اتخاذ تدابیر سازمان ملل در برخورد با اقدام تروریستی اخیر در یمن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقانی ، سفیر و سرپرست نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک روز چهارشنبه با ارسال نامه ای به بان کی مون دبیر کل و همچنین محمد زین شریف رئیس دوره ای شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به اقدام تروریستی امروز و هدف قرار دادن اقامتگاه سفیر کشورمان در صنعا که توسط عناصر وابسته به گروه تروریستی القاعده صورت گرفته و به کشته و مجروح شدن مردم بی گناه و وارد آوردن خسارت به ساختمانهای محل از جمله اقامتگاه سفیر کشورمان منجر شد، خواستار اقدام عاجل دبیر کل و رئیس شورای امنیت این سازمان در برخورد با اینگونه اقدامات فزاینده تروریستی شد.

دهقانی در این نامه آورده است: تروریستهای مسئول این عمل بیرحمانه تحت تاثیر خشونت و افراطی گری بی حد و مرزی هستند و این بار اول نیست که دیپلماتهای ایرانی و یا اماکن دیپلماتیک متعلق به جمهوری اسلامی ایران در یمن توسط تروریستها مورد هدف قرار می گیرد.

دولت جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت سازمان ملل متحد موکدا درخواست می نماید ضمن محکومیت سریع این حمله تروریستی، خواستار مجازات عاملین این گونه اعمال تروریستی شده و کشورهای عضو این سازمان را به همکاری در اجتناب از ارائه هرگونه حمایت مالی و پشتیبانی به تروریستها ترغیب کند.

سفیر کشورمان در پایان نامه خود همچنین از مقامات یمن درخواست نموده است تا با انجام تحقیقات دقیق در خصوص حمله تروریستی امروز، مسببین و عوامل دخیل در این ماجرا را مجازات کنند.