تظاهرات مردم نیویورک در اعتراض به بی عدالتی در آمریکا

سیاسی

صدها شهروند نیویورکی با شرکت در راهپیمایی اعتراضی، بی عدالتی در دستگاه قضایی آمریکا و تبرئه پلیس قاتل نوجوان سیاهپوست در فرگوسن را به باد انتقاد گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، شب گذشته شهروندان خشمگین آمریکایی اقدام هیئت منصفه دادگاهی در این شهر در تبرئه قاتل "مایکل براون" سیاهپوست را محکوم کردند.  طبق حکم این دادگاه یک پلیس سفید پوست را نمی توان در قتل یک شهروند سیاهپوست مقصر دانست.

شرکت کنندگان در تظاهرات نیویورک با سردادن شعار "بدون عدالت، صلحی نیست" به سمت میدان تایمز و مرکز تجاری راکفلر حرکت کردند. بر این اساس این تظاهرات با مداخله پلیس نیویورک به خشونت کشیده شد.

به گفته شاهدان عینی پلیس دست کم 30 نفر از معترضین را که سعی داشتند در اقدامی اعتراضی در کف خیابان نشسته و اعتصاب کنند، بازداشت کرده است. تظاهرات همچنین به محله هارلم محل کشته شدن "اریک گارنر" 43 ساله در حمله پلیس، کشیده شد.