10 سال زندان مجازات پرتاب سنگ به سوی خودروها و نظامیان صهیونیست

سیاسی

رژیم صهیونیستی قصد دارد مجازات 10 سال زندان برای پرتاب سنگ به خودروها و نظامیان صهیونیست در نظر بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، کمیته حقوق و قانون اساسی کنیست (پارلمان رژیم صهیونیستی) شب گذشته پیش نویس قانونی را تصویب کرد که به موجب آن شهروندان فلسطینی که به سوی خودروهای عبوری رژیم اسرائیل سنگ و اشیاء مختلف پرتاب می کنند مجازات شوند.

مجازات کسانی که با هدف ایجاد اختلال در ماموریت خودروهای گشتی پلیس اسرائیل یا نظامیان اسرائیلی به سوی آنها سنگ پرتاب می کنند حداکثر 10 سال زندان خواهد بود.