حسن یونسی سخنگوی حزب ندای ایرانیان شد

سیاست داخلی

در جلسه هیات موسس این حزب مقرر شد تمام مواضع رسمی ندای ایرانیان صرفا توسط سخنگوی حزب اعلام شوند.

حسن یونسى به عنوان سخنگوى حزب نداى ایرانیان انتخاب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت خبری و تحلیلی ندای ایرانیان، حسن یونسى عضو ارشد حزب ندای ایرانیان به عنوان سخنگوى این حزب انتخاب شد. در جلسه هیات موسس این حزب مقرر شد تمام مواضع رسمی ندای ایرانیان صرفا توسط سخنگوی حزب اعلام شوند.

گفتنی است كه مجوز اولیه این حزب توسط كمیسیون ماده ١٠ احزاب چند روز پیش صادر شد. مرامنامه و اساسنامه ندای ایرانیان نیز در آینده منتشر خواهد شد.

کد N612737