آقای روحانی مانند دولت گذشته با مجلس مقابله نکرد

سیاسی

محمد رضا خباز گفت: آقای دکتر روحانی با تجربه و حضور 20 ساله اش در مجلس و به دلیل آنکه شخصیت سیاسی ایشان در مجلس شکل گرفته بود ،هرگز مسئله اینکه مجلس در راس همه امور قرار دارد را فراموش نکرد و به نمایندگان و مجلس احترام گذاشت

سوگل نورمحمد: محمد رضا خباز،   .

وی در توضیح این خبر گفت:عقیده بنده این است که اگر مجموع اصلاح طلبان یک لیست واحد شوند و در زیر آن را آقایان هاشمی و خاتمی امضا کنند، یقینا مردم به آن لیستی رای خواهند داد که این دو بزرگوار زیر آن را امضا و تاکید کرده اند. چرا که این آقایان از یک محبوبیت بالایی در بین مردم برخوردارند. هرچند بسیاری از حرف های ما رنجیده خاطر می شوند، ولی واقعیت جامعه این را می گوید .

.

.

معاونت پارلماني مجلس درمورد استيضاح فرجي دانا و عدم رای اعتماد نمایندگان به وزرای انتخابی را نفی کرد و گفت:اگر همه این قضایا را بخواهیم كم كاري  از سوی معاونت پارلمانی بدانیم پس آن وزرایی توانستند از مجلس رای بالایی بگیرند به ما ارتباط داشته است .به طور مثال وزير اقتصاد كه با 270 رای به ما ارتباط دارد. بنده معتقد هستم این مسائل هيچ ارتباطي با ما نداشته ، در مورد هر وزيري كه راي اعتماد در مجلس نیاورد خود نمايندگان مجلس تشخيص دادند ،اگر مي خواهند جنبه های منفي را بر عهده ما بگذارند مثبت ها را هم باید در نظر بگیرند. مثل همان گل هايي گه زديم گل هايي كه خورديم را قبول مي كنيم.متاسفانه  ما در مورد علوم نتوانستيم خوب عمل كنيم 16، گل زده ايم دو تا خورده ايم ،متاسفانه عده اي از بيرون تخريب مي كردند و توانستند اين فضا را به وجود آورند ،كسي جلوي اين سيل را نمي توانست ،آنها به دنبال اين بودند كه دانشگاه ها را مركز فعاليت سياسي مورد نظر خورشان قرار بدهند به لیل اینکه اين وزارتخانه با نسل جوان در ارتباط است برایشان خيلي مهم بود در نتیجه هر دو طيف تلاش كردند كسي كه نگاه اصلاح طلبي دارد بر كرسي اين مسوليت نشیند  تا بتواند دانشگاه هار به آرامش نسبي برساند و موجبات رشد كشوررا فراهم آورد.

29215

کد N612337