اوباما: رئیس جمهور چین بنیان قدرت خود را مستحکم کرده است

سیاسی

رئیس جمهور آمریکا از ملی گرایی موجود در چین که باعث نگرانی همسایگان آن شده ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت: شی جینپینگ رئیس جمهور چین، سریعتر از هر رهبر دیگر در این کشور طی دهه های اخیر، بنیان قدرت خود را مستحکم کرده است.
اوباما همچنین در خصوص نگرانی های فزاینده حقوق بشر در چین و دغدغه های همسایگان این کشور هشدار داد و گفت که نگران ملی گرایی که باعث نگرانی همسایگان چین شده، است.

وی همچنین افزایش قدرت "شی" را می توان با "دنگ شیائوپینگ" در بین سال های 1978 و 1992  مقایسه کرد.