شرکت کنندگان در نشست بروکسل خواستار راهکار سیاسی در سوریه شدند

سیاسی

شرکت کنندگان در نشست مبارزه با تروریسم در بروکسل از اقدامات نظامی علیه داعش و راهکار سیاسی در سوریه حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، در بیانیه پایانی نشست مبارزه با تروریسم در بروکسل بر حمایت آمریکا و همپیمانانش از تحرک نظامی علیه داعش تاکید شد.

در این بیانیه بر ضرورت توقف حمایت مالی از داعش و ممانعت از حضور تروریستهای خارجی تاکید شد و شرکت کنندگان خواستار راهکار سیاسی در سوریه بر اساس بیانیه ژنو یک شدند.

شرکت کنندگان در نشست مبارزه با تروریسم در بروکسل همچنین حمایت خود را از ماموریت دی مستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه اعلام کردند.