محمد غرضی در همایش کنگره حزب کار:

اقدامات علیه منافع ملی ما گسترده‌تر شده است

سیاست داخلی,محمد غرضی,کنگره حزب اسلامی کار

3 هزار متخصص در امور اقتصادی، سیاسی، روانشناختی٬ اجتماعی فرهنگی در خارج از کشور٬ هرکس در داخل کشور که صاحب توان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فکری است را تا کاملا از محور خارج نکنند و بر زمین نزنند٬ رها نمی‌کنند.

وزیر پست و تلگراف و تلفن دولت سازندگی در ششمین کنگره حزب اسلامی کار که در سالن تلاش برگزار شد، گفت: 3 هزار متخصص در امور اقتصادی، سیاسی، روانشناختی٬ اجتماعی فرهنگی در خارج از کشور٬ در استخدام تاسیسات سیاسی و شبکه‌ها و رسانه‌هایی چون BBC و VOA و من‌و تو هستند که شب تا صبح و صبح تا شب دائما کار می‌کنند و از اتفاقاتی که رهبری، وزارت کشور و اطلاعات خبر ندارند یا مطلع نیستند٬ و حتی از روستاهای دوردست ما به دست می‌آورند، نظام را تخریب می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ محمد غرضی در این کنگره گفت: این افراد٬ هرکس در این کشور صاحب توان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فکری است را تا کاملا از محور خارج نکنند و به زمین نزنند رها نمی‌کنند.

غرضی همچنین در پایان با بیان اینکه این اقدامات علیه منافع ملی ما گسترده‌تر شده است٬ تاکید کرد: شما باید حواستان باشد که گرگ قوی است و تمام ارتباطات ما را به هم می‌زند.

کد N611948