بشار اسد: اجازه نمی دهیم سوریه بازیچه غرب شود

سیاسی

بشار اسد در مصاحبه با یک مجله فرانسوی اعلام کرد که هرگز دغدغه قدرت را نداشته و مردم سوریه اجازه نمی دهند که این کشور تبدیل به عروسک خیمه شب بازی غرب شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "بشار اسد" در گفتگو با یک مجله فرانسوی با اشاره به بحران سوریه گفت: یک ناخدا در زمان بحران به مرگ و زندگی خود فکر نمی کند بلکه دغدغه اصلی او نجات کشتی از این بحران است، چرا که اگر کشتی غرق شود همه ساکنین آن از بین می روند و ما نیز باید به فکر نجات کشورمان باشیم.

وی همچنین گفت: می خواهم تاکید کنم که چه پیش از بحران کنونی سوریه و چه در زمان ادامه و پس از اتمام آن من هیچ گاه دغدغه باقی ماندن بر سر قدرت و کرسی ریاست جمهوری را نداشتم و ندارم اما باید بگویم ما به عنوان شهروندان سوریه هرگز نخواهیم پذیرفت که این کشور بازیچه دست غرب باشد و این یکی از مهمترین اهداف و اصول ما به ش م ار می رود.

مصاحبه بشار اسد با مجله فرانسوی "پاری ماچ" فردا صبح به صورت مشروح در این مجله منتشر خواهد شد.